SIHHİ TESİSAT;

Temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılmasını sağlayan boru ağına sıhhi tesisat denir.

System Mekanik olarak konut ve endüstriyel yerlerde temiz su, sıcak su, pis su tahliye sistemlerinde kullanmakta olup her türlü alt yapı ihtiyacına cevap vermekteyiz.

  • Şehirleşme ve modern hayat, ihtiyaçlarla birlikte sıhhi tesisat sistemlerini arttırarak zorunlu hale getirmiştir. Aynı şekilde kullanılan tekniklerde gelişmiştir.

*Suyun Depolanması

*Temiz Sıcak/ Soğuk Su Tesisatı

*Suyun Basınçlandırılması

*Merkezi Kullanma

*Pis Su Tesisatları

*Sıcak/Soğuk Su Sistemleri

*Vitrifiye Gereçleri

*Bahçe Sulama Tesisatı

*Yüzme Havuzu Mekanik Tesisatı

*Suyun Arıtılması