DOĞALGAZ TESİSATI;

Sanayi tesislerinin doğalgaz dönüşümü, teknik şartnameler çerçevesinde, gazın teslim noktasında yakıcı cihaz ve ünitelerine kadar boru şebeke ve bu şebekeler dahilinde teknik emniyetin sağlanması, tüm kademelerde gazın akışından yanma noktasına kadar belirlenen teknik esaslar dahilinde olmalıdır.

Sanayi tesislerinde ihtiyaç duyulan gaz debisi ve basınç değerleri gaz teslim noktalarına kadar kapasite artışına uygun olmalıdır.

 • Kazan daireleri
 • Buhar-kızgın yağ ısı santralleri
 • Döküm ergitme ocakları
 • Homojenizasyon fırınları
 • Avlama ocakları
 • Daldırma tip ergitme havuzları ve bu ünitelerde yakıcı cihaz olarak kullanılan
  • Atmosferik
  • Üflemeli gaz brulörleri
  • Gaz bekleri
  • EX-proof emniyet sistemleri, teknik şartname açısından irdelenir, doğru tercihler yapılır ve gerekli adaptasyonlar yerine getirilir.
 • Doğalgaz; her türlü endüstri, sanayi, toplu konut ve konutların ekonomik olduğu sürece vazgeçilmez enerji kaynağıdır.

*Mahal İçi Tesisatları

*Kolon Tesisatları

*Yüksek Kapasiteli Endüstriyel Tesisatlar

*RMS-C İstasyonları

*RMS-B İstasyonları