ISITMA TESİSATI

SYSTEM MEKANİK; Bu uygulamalarda, ısının düşük sıcaklıktaki kaynaktan, yüksek sıcaklıktaki ortama yollanması ile depolama alanları ya da yaşam alanları soğutulur. Isı normalde yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğru hareket etmektedir. Bu yüzden yapılan uygulamalarda yalıtımın önemi çok büyüktür. Bu nedenle düşük ısı iletim katsayısına sahip yalıtım malzemeleri kullanılır. Günümüz sistemlerinde sıkça kullanılanların başında Poliüretan gelir. Yalıtım, soğutulmuş alandaki düşük sıcaklığı korumak ve düşük sıcaklığa ulaşmak için gerekli enerji ve gücü düşürmek için kullanılır. Soğutma çevriminin çalışma prensibi, matematik olarak Sadi Carnot tarafından 1824′de bir ısı makinesi ile tanımlanmıştır. En genel haldeki soğutucu sistemler, faz değişimli ısı pompasını temel alan çevrimi kullanır, bununla beraber absorbeli (soğurmalı) ısı pompaları da uygulamaların bir çoğunda kullanılır.

*Radyatörlü Isıtma Tesisatları

*Apareyli Isıtma Tesisatları

*FanCoilli Isıtma Tesisatları

*Hava Kanallı Isıtma Tesisatları

*Yerden Isıtma Tesisatları

*Konvektörlü Isıtma Tesisatları

*Split Klimalı Isıtma Tesisatları

*Radyant (Ișınımla) Isıtma Tesisatları

*VRV Isıtma Tesisatı

*Heat Pump (Isı Pompası) Isıtma Tesisatları

SOĞUTMA TESİSATI

Soğutmanın genel tanımı kısaca “bir maddenin veya ortamın sıcaklığını, o madde veya ortamı çevreleyen ortamın sıcaklığının altına indirmek ve orada muhafaza edebilmek maksadı ile madde veya ortamın ısısının alınması işlemi” olarak yapılabilir. Soğutma’yı başka bir şekilde tanımlamak istersek soğutma madde veya ortamın ısısının düşürülmesi için ısıyı başka bir yere iletme suretiyle maddenin ısısının düşürülmesi işlemidir.

  • Konfor veya ihtiyaçların karşılanması amacıyla istenilen koşullandırma şartlarının iklimlendirme cihazları ile otomatik olarak kontrol altında tutulması için yapılan uygulamaların tümüdür.

*FanCoilli Soğutma Tesisatları

*Isı Pompalı Soğutma Tesisatları

*Hava Kanallı Soğutma Tesisatları

*Split Klimalı Soğutma Tesisatları

*Soğuk Oda Kurulumu ve Tesisatları

*VRV Soğutma Tesisatı

*Chiller Soğutma Grubu Tesisatı

*Su Soğutma Kule Tesisatı

*Klima Santrali-Rooftop Tesisatı

*Evaporatif Soğutma